Hjem

Analyse af erhvervsrettede indsatser

Der investeres mange ressourcer i at skabe de bedste vilkår for erhvervsudvikling i kommuner, regioner og nationalt. Men skal der skabes effekt, skal indsatserne fokusere på de rigtige områder og målgrupper, og de skal være designet til effekt.

Beslutningsgrundlag for virkningsfulde erhvervstiltag

Analyse handler om at skabe grundlag for beslutning. Vores erhvervsanalyser er guidet af viden og erfaring om erhvervsudvikling, kendskab til det landskab og de handlemuligheder vores kunder har, og baseret på metodisk stringent og systematisk indsamling af aktuelle og specifikke informationer om den kontekst analysen skal bruges i.

Stil de rigtige spørgsmål, ellers kan svaret være lige meget

Udgangspunktet for den gode analyse er, at det er de rigtige spørgsmål, der er stillet. Vi går derfor i dialog med vores kunder om formål og ønsker inden vi fastlægger analysedesignet. Og vi har en stor værktøjskasse til vores rådighed, når vi skal vælge de bedst egnede metoder til at gennemføre analysen og skabe det ønskede grundlag for beslutning.

Blandt vores mest udbredte analyser er:

Grundlag for erhvervsstrategi
Hvilke områder skal kommunen satse på? Og hvordan bliver indsatsen så målrettet og virkningsfuld som muligt? Her kombinerer vi statistisk overblik med kontekstspecifik indblik for at kunne rådgive om, hvad der kan gøres, over for hvem og med hvilke virkemidler.

Handlingsorienterede businesscases
Vi betragter erhvervsudvikling som en investering og beskriver den gerne sådan. Vi skaber overblik over, hvilken investering der kræves for at nå en given målsætning, hvilke aktører der skal involveres, hvilke ressourcer kan aktiveres og hvilket resultat der kan forventes. Vi finder det vigtigt at være så realistiske som muligt og sikre at indsats og forventninger er afstemt mod hinanden.

Virker indsatsen som ønsket?
Er det lykkedes at få fat i de rigtige? Hvilket udbytte opnår deltagerne? Og lever indsatsen samlet set op til forventningerne? Formålet med analysen er at skabe grundlag for at vurdere, om indsatsen med fordel kan justeres for i højere grad at føre til realisering af målene.