Hjem

Analyse til beslutningsgrundlag

Pluss gennemfører strategiske analyser, der danner grundlag for udvikling og fornyelse i den offentlige sektor. Vi stiller skarpt på, hvad der virker og gør en forskel under hensyntagen til effektiv ressourceanvendelse.

Retning på kompleksiteten

Den ”rigtige beslutning” kræver stillingtagen til en række komplekse spørgsmål af vidt forskellig karakter og som typisk hænger sammen på kryds og tværs.

Og da det altid drejer sig om at få mennesker – medarbejdere, kunder/elever og borgere – til at ændre adfærd, så skal den ”rigtige beslutning” også kunne motivere menneskene til at ændre adfærd. Det er et Pluss speciale at afdække sammenhængene i de komplekse processer, der kan give forandring.

Indsigtsfuld involvering giver forankret viden

Når vi gennemfører analyser, designer vi vores dataindsamling med brug af :

  • Interviews, fokusgrupper og workshops
  • Antropologiske tilgange i form af deltagerobservation mv.
  • Kvantitativ dataindsamling og registeranalyser.

Vi har altid et særligt fokus på involvering af nøgleaktører, så vi sikrer ejerskab i de fremadrettede processer, som vores konklusioner og anbefalinger danner grundlag for – også når det gælder kritiske forhold. 

Den samudviklende analyseproces

I vores analysearbejde vil kunderne opleve os som en værdidrevet virksomhed med konsulenter, der navigerer i et krydsfelt mellem udfordring og tryghed. Vi samarbejder og samudvikler med kunden, og hver analyseopgave tilrettelægges, så den bedst imødekommer formål og konkrete udfordringer.