Hjem

Analyser til service-design

Vi skaber analysegrundlaget for udvikling af offentlige organisationers services rettet mod borgere, virksomheder, brugere og kunder m.fl.

Service virker kun, når borgerne bruger den

Udvikling af offentlige organisationers services til borgere, virksomheder, brugere og kunder m.fl. kræver et solidt vidensgrundlag om såvel de situationer, hvor de har brug for service, og om deres forudsætninger for at kunne gøre brug af den.

Innovative og involverende processer giver løsningen

Vi bringer ny viden i spil i involverende og innovative processer med borgerne og aktørerne, når nye servicekoncepter, forretningsgange mv. skal udvikles, eller når der skal ske justeringer i eksisterende praksis, hvor det gør en forskel i hverdagen.

Gennem dybdegående interview og eksempelvis deltagende observation går vi i dybden med, ikke kun hvad informanten gør og siger, men også tænker og føler. Dermed får vi indblik i funktionelle, såvel som mere emotionelle og holdningsbaserede aspekter, samt får afdækket ikke-artikulerede og måske sågar ikke-erkendte muligheder og barrierer.

I ”åbnende” og ”lukkende” udviklingsprocesser anvender vi ofte visuelle virkemidler i form af hierarkier, farvekoder, illustrationer, fotos, ikoner, flows og sammenhænge, der skaber et nemt afkodeligt og intuitivt forståeligt overblik.