Hjem

Bestyrelsesuddannelse og kurser

Fordeling af magt og indflydelse mellem ejer, bestyrelse og ledelse er ikke et nulsumsspil. Virksomheder og institutioner har brug for topklasse på alle niveauer, og hvert styringsniveau skal forstå sin særlige ledelsesrolle og ansvar.

Bestyrelserne skal finde rum til udfoldelse

Bestyrelsen er til enhver tid udfordret i governancestrukturen. Den skal som øverste ledelsesorgan finde rum i krydsfeltet mellem ejer og ledelse og skal kunne leve op til, eller sætte standarden for, ledelseskvaliteten bredt i virksomheden. Derfor skal godt bestyrelsesarbejde altid forstås i sin kontekst, hvor især ejerskabsformen er afgørende.

Branche- og sektorspecifikke uddannelser

Pluss har siden 2006 designet og gennemført en lang række branche- og sektorspecifikke bestyrelsesuddannelser og -kurser. Kurserne og uddannelserne er typisk udviklet i samarbejde med de respektive brancheforeninger og interesseorganisationer ud fra deres ønsker om at kunne stille et nøglefærdigt uddannelsestilbud til rådighed for medlemsvirksomhederne, så medlemsvirksomhedernes bestyrelser kan få et strategisk løft.

Kurserne og uddannelserne er således udviklet til den specifikke strategiske sammenhæng, ejerskabsstruktur mv., som bestyrelser virker i.  Bestyrelsesudvikling er nemlig ikke ”one size fits all” – f.eks. kan et erfarent og dygtigt bestyrelsesmedlem i én type virksomhed sagtens optræde som en novice i en anden type.

Certifikater giver heller ikke bedre bestyrelser – tværtimod vil det fremme en rigid tilgang – og hvem har i øvrigt hørt om certifikater for direktører?

Gennem tiden har vi udviklet og gennemført bestyrelsesuddannelser og -kurser for så forskellige typer virksomheder som:

  • De store landbrugsejede virksomheder (i samarbejde med Landbrug & Fødevarer)
  • Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Danmark (i samarbejde med Undervisningsministeriet og bestyrelsesforeningerne)
  • Kulturinstitutionerne i Danmark (i samarbejde med Organisationen Danske Museer)
  • De danske havne (i samarbejde med Danske Havne)
  • De danske vandselskaber (i samarbejde med DANVA)
  • Ejerledede virksomheder (i samarbejde med lokale erhvervsråd samt lokale aktører inden for revision, jura og finans)
  • Flere branche- eller interesseorganisationers eget bestyrelsesarbejde (Dansk Byggeri, Danske Malermestre, Akademisk Arkitektforening, Yngre Læger, Overlægeforeningen, Dansk Håndbold Forbund m.fl.).

Vi har gennem tiden undervist over 1.000 bestyrelsesmedlemmer samt ca. 750 ejerledere og ledere i godt bestyrelsesarbejde. Uddannelserne og kurserne har haft et stærkt teoretisk fundament tænkt ind i den konkrete praksis og med kraftig deltagerdialog og -involvering.

Se bl.a.: