Hjem
”Det er selve kulturen, vi er inde at røre ved, så det tager tid, men vi er allerede kommet meget længere, end jeg havde forventet. Havde vi selv styret processen, var vi nok endt med at justere på de kendte redskaber. Sammen med Pluss har hele organisationen fået nogle klare fælles billeder på, hvad vi kan flytte, og nogle konkrete, helt nytænkende redskaber og værktøjer, som i praksis kan flytte os derhen, hvor vi vil være,” jobcenterchef Jesper Dahlgaard, Jobcenter Aalborg.

Strategi, medarbejderinvolvering og redskaber til et stærkt samarbejde med virksomhederne i Aalborg

Beskæftigelsesreformen og integrationsreformen sætter fokus på fastholdelse, opkvalificering og rekruttering. Derfor skal Jobcenter Aalborg fremover spille en helt anden rolle i forhold til virksomhederne og øge samarbejdsgraden – i dag samarbejder jobcentret med hver tredje virksomhed i kommunen.

Jobcentret og Beskæftigelsesforvaltningen er nu midt i den samskabende udviklingsproces sammen med Pluss, som skal ændre tænkningen, samarbejdet, målstyringen, datagrundlaget og redskabsanvendelsen ift. alle tilbud, så det virksomhedsrettede naturligt bliver førstevalget for alle forløbsplaner sammen med borgerne. I processen bliver alle 600 medarbejdere og ledere samt politikere og interessenter på området involveret.

Om et år skal Jobcentret have en mere markant profil og fælles professionalisme i forhold til det virksomhedsrettede arbejde, placeringer samt mængden af og kvaliteten i de tilbud, som tilbydes borgere og virksomheder. Og helt kontant skal andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud øges med 10 procent i 2015 og igen 25 procent i 2016.

Hovedaktiviteter

Jobcenter Aalborgs udviklingsproces forløber i fem spor:

  • Politikerspor med Aalborg Kommunes beskæftigelsesudvalg om fastlæggelse af de beskæftigelsespolitiske målsætninger og prioriteringer af Beskæftigelsesindsatsen
  • Ledelsesspor om tilrettelæggelse af udviklingsprocessen og de politisk administrative prioriteringer
  • Ambassadørforløb med 23 repræsentanter for de 16 driftsområder i beskæftigelsesforvaltningen. ambassadørforløbene er tovejs, dels skal ambassadørerne bidrage i udviklingsprocessen med praktisk fagligt input til udviklingsforløbet, og dels forventes ambassadørerne at gå forrest i implementeringsprocessen
  • Gruppeforløb med ambassadører, ledere og eksterne om udvikling af procedurer og praksis for i første omgang: Registrering, Intelligente besøgslister og Match
  • Forløb for alle medarbejdere.

Hertil kommer udvikling af konkrete ledelsesredskaber til at planlægge og følge op på virksomhedsbesøg og redskaber til at understøtte den enkelte konsulent ved konkrete virksomhedsbesøg.