Hjem

Evaluering

Evaluering skaber indsigt i, hvordan indsatser virker. Den indsigt bruger vi til at vurdere effekter og til at skabe grundlag for læring om, hvordan indsatser skal udformes, så de får maksimal effekt.

Klarhed over årsagssammenhænge

Evaluering handler om at forstå, hvordan projekter og programmer virker som forudsætning for at kunne vurdere deres effektskabelse.

Når vi for politikere, bevillingsgivere m.fl. vurderer effekten af en indsats – i designfasen, midtvejs eller efter gennemførelsen – har vi fokus på at afdække årsagssammenhængene. For det helt afgørende i at undersøge effektskabelsen er at skabe indsigt i, hvordan vejen fra de konkrete aktiviteter til de ønskede effekter ser ud, og om der er antagelser om effekter, der enten må justeres, eller aktiviteter, der med fordel kan implementeres anderledes.

Vi tilbyder tre typer evalueringer:

Effektvurdering
En indsats er igangsat. Hvilken effekt har den skabt? Ved hjælp af registerdata, elektroniske surveys og evt. opfølgende interviews skaber vi overblik over effektskabelsen og giver anbefalinger vedr. justering af indsatsen.

Læringsorienteret evaluering
Et udviklingsprojekt er gennemført. Hvad kan vi lære af det? Der udvikles for meget og implementeres for lidt – bl.a. fordi udviklingen ikke evalueres. I Pluss samler vi op på udviklingen og skaber fremadrettet læring.

Løbende evaluering
Udvikling og drift smelter i stigende grad sammen. Evaluering kan derfor ikke vente, til en indsats er afsluttet, men må gennemføres, mens indsatsen er i gang. Vi laver forløb, der skaber iterationer og muliggør løbende justering på en systematisk måde.

Se endvidere vores særlige kompetencer om bestyrelsesevalueringer og evalueringer af organisationer.