Hjem

Job, erhverv og uddannelse

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er den første forudsætning for virksomhedsdrift. Derfor skal uddannelse og opkvalificering tænkes sammen i enhver erhvervsfremmeindsats, og omvendt kan målrettet erhvervsfremme ses som et middel i en aktiv beskæftigelsesindsats

Bring verdenerne sammen om en fælles indsats

Beskæftigelsesindsats, erhvervsfremme og uddannelse er organiseret i egne søjler med hver sin selvforståelse og med egne rationaler. Når disse forskellige verdener forenes om løsning af en fælles udfordring, kan aktiviteterne fra hver enkelt søjle times og dimensioneres og dermed skabe nye resultater med færre ressourcer.

Afkast til alle bidragsydere

Samskabelse er nøgleordet for at bringe verdenerne sammen om at definere en fælles opgave, hvor alle får et output, som modsvarer deres ressourceindsats. Med vores indsigt i alle tre søjler og vores ekspertise i at håndtere processer, kan vi facilitere hele samskabelsesprocessen fra initiering til det operative, f.eks.:

  • Facilitering af den fælles opgavedefinering med kortlægning af behov og muligheder, kommissorium, sekretariat
  • Facilitering af styringen af samskabelsesprojekter med bl.a. sekretariatsfunktion, resultatmålinger
  • Facilitere netværk og Erfa-grupper med f.eks. gå-hjem-møder
  • Uddannelse, coach og sparring med de aktører, der varetager driftsaktiviteter
  • Skabelse og facilitering af ambassadørkorps

Særlige målgrupper

Grupper med en særlig kompetence mismatch kalder på udvikling af koncepter til en særlig indsats. Udviklingen af nye koncepter vil typisk ske i en integreret proces, hvor de reelle barrierer afdækkes sideløbende med, at løsningerne udvikles og afprøves.

Foren kræfterne fra flere aktører og brug krative redskaber

Taler vi nyuddannede, er det måske et spørgsmål om at få dem til at ændre søgeadfærd, måske en informationsindsats over for udvalgte virksomheder, måske en særlig opkvalificering af de nyuddannede, måske et særligt godt tilbud til virksomhederne om at prøve en nyuddannet – og i praksis vil et koncept bestå af en målrettet brug af en lang række tiltag i forening. Taler vi om flygtninge, har de blandt flere udfordringer en sprogbarriere, men måske skal problemstillingen vendes på hovedet, så job først også bliver et effektivt redskab til at lære dansk. Dermed bliver job både et mål og et middel.

Vores indsigt i beskæftigelsesindsatser, der virker, og viden om virksomhedernes tilgang til at finde arbejdskraft kombinerer vi, når vi bistår med at udvikle og afprøve nye koncepter for indsatser til særlige målgrupper.