Hjem

Lederkompetencer

Lederudvikling skal fungere i praksis, derfor er action learning den bedste metode

Lederens kompetenceudvikling

Pluss tilbyder forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter tilpasset den enkelte målgruppes behov. Som oftest sker det i lederteams i virksomheder, hvor såvel teamets som den enkeltes udvikling er i fokus. Eller vi gør det på tværs af virksomheder og organisationer for individuelle ledere, der har et fælles fokusområde for udvikling eller et fælles udgangspunkt for generel lederafklaring og/eller -udvikling.

Vores tilgang til al lederudvikling er, at det skal fungere i praksis. Derfor arbejder vi ofte i en action learning baseret proces:

  • Hvor lederne arbejder i en tæt vekselvirkning mellem praktiske problemstillinger og teori, modeller og værktøjer, der kan bringes i spil i praksis.
  • Hvor lederne både arbejder individuelt og i mindre læringsgrupper. Særligt arbejdet i læringsgrupper giver ledere mulighed for at lade sig inspirere og udfordre af andre ligestillede. Her er det vores erfaring, at man som leder, ved at spejle sig i andre, finder frem til sin egen vej til at blive en bedre leder.