Hjem

Lederteams

Mange ledere har ”ondt” i samarbejdet eller føler blot, at de får for lidt værdi ud af at mødes

Udvikling af lederteams

Udvikling af velfungerende og værdiskabende lederteams er på dagsordenen i mange organisationer, fordi det er helt afgørende for værdiskabelsen, at ledergrupperne arbejder i samme retning og får samlet de potentialer op, som falder mellem de enkeltes kompetenceområder.

Værdiskabende ledergrupper

Vi har udviklet en tilgang til værdiskabende ledergrupper, hvor ledergruppen med afsæt i en genfinding af formålet med lederteamet arbejder med udvalgte temaer inden for teamets dynamik. Det kan f.eks. være teamets struktur, processer, møder, kommunikation i og uden for lederteamet, udnyttelse af kompetencer og særinteresser, samarbejdsprocessen samt håndtering af dilemmaer og konflikter.

Som en væsentlig del af udviklingen af lederteams anbefaler vi et individuelt spor for den enkelte leder, hvor denne mellem workshops i ledergruppen arbejder med sin ledelsespraksis i forhold til lederteamet og får sparring og coaching i forhold til dette.