Hjem

Pluss’ evalueringsværktøj

Kombinationen af spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer, individuelle interviews med bestyrelsesmedlemmer og direktør efterfulgt af dialog om resultaterne giver den handlingsvisende indsigt til udvikling af bestyrelsen

Udfordringer, kompetencer og arbejdsform til værdiskabelse

Pluss’ evalueringsværktøj til bestyrelser omfatter overordnet tre undersøgelsesområder:

Bestyrelsens strategiske opgavevaretagelse

 • Organisationens hovedudfordringer de kommende år og opgaver, som bestyrelsen bør prioritere at arbejde med
 • Bestyrelsens reelt prioriterede opgaver.

Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

 • Krav til kompetencer som følge af forretningsmodel, lovgivning og øvrige krav
 • Bestyrelsens samlede kompetenceprofil samt, efter ønsker, de enkelte medlemmers profil
 • Bestyrelsesstruktur, herunder sammensætning, udvalg osv.

Bestyrelsens arbejdsform

 • Samspil med direktionen
 • Samspil med ejerne
 • Samarbejde i bestyrelsen
 • Bestyrelsesmøder, materiale og ledelse deraf.

Vi anbefaler en bestyrelsesevaluering, der metodisk bygger på tre komponenter:

 • Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer
 • Individuelle interviews med samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktør
 • Præsentation og dialog om evalueringens resultater hhv. kollektivt på et bestyrelsesmøde og individuelt efterfølgende.

Fordelen ved denne proces er, at alle involverede både enkeltvist og kollektivt får mulighed for at reflektere over og give deres vurdering til kende om de givne emner for evalueringen. De individuelle interviews og den individuelle feedback kan undlades, så evalueringen primært står på spørgeskemaundersøgelsen samt et bestyrelsesseminar, hvor konsulenten faciliterer en gennemgang og tolkning af resultaterne.

For nærmere om proces og alternative tilgange, se nedenstående eksempler på vores evalueringspraksis i forskellige sektorer.

Se f.eks.: